Special

Under rubriken special finner man arbeten som till stor del inte utförs utav traditionella plåtslagerier.

Arbeten som kan utföras är exempelvis svetsning i de flesta förekommande materialen. I en del fall bearbetas material med hjälp utav vatten eller laserskärning.