Takarbeten

För takarbeten som vi utför finns bland annat tak täckt med planplåt, så kallat bandtäck eller skivtäckt tak. Även tak förekommer med profilerad plåt. Vilket kan vara plåt likt ett tegeltak, sinuskorrigerad plåt eller den mera traditionella pannplåten.

Material som används i sammanhangen kan vara allt ifrån stål och aluminium till zink och koppar.