Kulturbyggnader

Kultur-byggnader

Med begreppet Kulturbyggnader finner man flertalet byggnader som i sig har ett kulturhistoriskt värde. Flertalet byggnader behöver inte ha en uttryckt K-märkning. Ett intresse kan vara likt så stort bland flertalet som har ett intresse för byggnadsvård och ett intresse för att bevara sin byggnad genom att använda traditionella tekniker. 

Eftersom stora delar utav plåtslageriyrket inte har förändrats mycket över tiden så är flertalet utav de arbeten som utförs på äldre byggnader i en del drag likt det som används i mera modernare sammanhang. Skillnader som kan finnas i sammanhanget är att bandtäckt plåt nästan aldrig förekommer, det ska vara skivtäckt plåttak. Skruv förekommer sällan, plåt infästes med spik och ofta målas plåt när det väl sitter där på plats.